Tjänster

  • Systemintegration

Vi designar, utvecklar och bygger kompletta elsystem till en mängd olika produkter där krav ställs på låg utvecklingskostnad och kort deadline. Under åren har vi samlat på oss kunskap gällande systemintegration mot en mängd olika fordonsmodeller och tillverkare. Vår typiska kund levererar allt från en till ett tiotal produkter per år där vi har hjälpt till med att ta fram elschema, valt ut rätt hårdvara samt skrivit mjukvara.

Miljöstation till Stockholm Vatten och Avfall
Elcentral till en Highloader
Elcentral SPD AB
Elcentral till Stockholms Maskin Central
Passagerartrapp till Swedavia.


  • Hårdvara

Innoware har under många år arbetat med design och utveckling av kretskort. Har ni en idé som ni skulle vilja förverkliga så tar vi fram elscheman samt kretskortsunderlag till er. Vi hjälper er även igenom hela processen , från prototyp till serieproduktion. Genom åren har vi knutit kontakter med flera bra företag inom tillverkning och testning av elektronik. Från idé till färdig produkt på samma dag! Är det riktigt bråttom så kan vi tillverka ett prototypkort i vår CNC styrda fräs. Till det skulle ni kunna få en specialanpassad kapsling i ABS plast som vi skriver ut i vår 3D-skrivare. På så sätt kan ni få er prototyp i handen, med både form och funktion.sv_SESwedish